NEPAL BUSINESS COLLEGE
BIRATNAGAR-15, MORANG, NEPAL 
REGULAR AND VISITING FACULTY TEACHER’S NAME

SNFACULTY TEACHERS
1Prof. Dr.  Sadaya Hamal
2Dr. Komal Dulal
3Dr. Bhesha Prasad Dhamala
4Prof. Mohan Basnet
5Mr. Avinash Pokharel
6Mr. Saran Gautam
7Mr. Anil Kumar Yadav
8Mr. Aashish panday
9Mr. Dhiraj Karki
10Mr. Anurag Shrestha
11Mr. Binaya K.C
12Mrs. Bandana Jain
13Mr. S. Dhungel
14Mr.  Bharat Shah
15Mr. Samir Singh Sudhansu Rai
16Mr. Suraj Rouniyar
17Mr. Aashish Gupta
18Mrs. Sima Karna
19Mr. Rajiv Malla